Kad zubi nisu normalni

Kad zubi nisu normalni

Nije nužna diploma doktora dentalne medicine da pogledom u usta djeteta roditelj vidi njegove zube i zapazi njihov oblik, veličinu, boju i položaj.

Svako odstupanje od uobičajenog alarm je za posjet stomatologu. Mnoge od tih promjena mogu se u potpunosti korigirati, a neke samo djelomično.

Evo nekih najčešćih :


Anomalije broja zubi

Razvoj mliječnih zubi počinje u ljudskom embriju, za vrijeme šestog tjedna, a trajnih u tijeku petog mjeseca intrauterinog života.

Svaki poremećaj u tom vremenu rezultirat će smanjenjem – HIPODONCIJOM ili povećanjem – HIPERDONCIJOM broja zubi. Manjak ili višak pojedinih zubi može biti jednostran, obostran, u jednoj ili u obje čeljusti.
Rijetka je pojava manjak mliječnih zubi, a ako se nađe, onda nedostaju sjekutići ili očnjaci.

Ta pojava mnogo je češća u trajnih zubi, i to kod drugih donjih pretkutnjaka, drugih gornjih sjekutića i trećih kutnjaka (umnjaka). Prekobrojni zubi također su češći kod trajnih nego kod mliječnih. Ti zubi mogu biti normalnog ili promijenjenog izgleda. Najčešće se susreće prekobrojni prvi gornji sjekutić, koji je onda smješten između normalnih, ali više prema nepcu. Takve zube treba što prije odstraniti jer smetaju normalnoj postavi ostalih. Manjak zubi karakterističan je za jednu obitelj, što govori u prilog genetske uvjeto- vanosti njegovog nastanka.


Anomalije veličine zubi

U davnini je čovjek imao mnogo veće zube nego danas, što je bilo uvjetovano načinom prehrane. Veličina zubi također je genetski uvjetovana, i to tako da muškarci obično imaju veće zube nego žene. Veći zubi nego obično-MAKRODONCIJA, češća su pojava kod trajnih nego kod mliječnih zubi, i to naročito izražena na gornjim središnjim sjekutićima, očnjacima i kutnjacima. Uzroci se nalaze u povećanoj funkciji hipofize i paratireoidne žlijezde, X-zračenju, alkoholizmu i dr.

MIKRODONCIJA - manji zubi mogu se javiti kod mliječnih, trajnih i prekobrojnih zubi. Takvi oblikom su slični normalnima, ali su u svim dimenzijama reducirani. Najčešće su zahvaćeni drugi sjekutići i treći kutnjaci. Ako se radi o prekobrojnim zubima smanjene veličine onda ih se naziva RUDIMENTARNIM i smatraju se prijelaznim oblikom k njihovom potpunom nedostatku. Kod povećanih zubi- MAKRODONCIJE često je popratna pojava poremećaj njihovog postava, pa se odlučujemo na vađenje nekog od njih (najčešće prvog pretkutnjaka), kako bi se dobilo prostora i onda, uz pomoć ortodontskog aparatića, ostale pravilno postavilo. Mnogo je teže korigirati manje zube ako je čeljust veća.

Na raspolaganju nam stoji ortodontski, protetski ili konzervativni način liječenja, ovisno o našoj procjeni učinkovitosti.Anomalija oblika zubi

Ta se anomalija manifestira u pojavi nekih morfološki karakterističnih tvorbi na Zubima. Javljaju se na mliječnim i trajnim zubima. Tako npr. na gornjem očnjaku s nepčane strane bude jače izražena kvržica , pa on izgleda kao pretkutnjak, što se onda naziva PREMOLARIZACIJOM.

Kod gornjih drugih mliječnih i prvih trajnih kutnjaka, u 42% slučajeva susreće se prekobrojna kvržica s nepčane strane koja se naziva TUBERKULUM CARABELLI. Ako je velika, onda može remetiti odnos s donjom čeljusti pri zagrizu, a brazda je oko nje duboka, što predstavlja pogodno mjesto za razvoj karijesa. Zato one traže liječnički tretman.


Anomalije u obliku i broju korjenova

Te su anomalije mnogobrojne, ali za pacijenta gotovo beznačajne i neuočljive. Njihovu se prisutnost otkriva uz pomoć RTG-snimaka, ili nakon vađenja takvog zuba.
Uspjeh liječenja upitan je ako se zaboravi na moguću prisutnost tih promjena.


Anomalije položaja zubi

Nicanje zubi na mjestu udaljenom od normalnog položaja osobina je te anomalije. Najizraženija je kod gornjih očnjaka, ali je isto tako česta i kod drugih pretkutnjaka. Zbog nedostatka prostora i redoslijeda nicanja, ti se zubi postavljaju izvan zubnog luka, čime stvaraju loš estetski dojam pa je potrebna ortodontska terapija.  Zbog filogenetskog razvoja čovjeka, čeljust se smanjuje, pa umnjaci često nemaju mjesta za svoje nicanje te ostaju zadržani u čeljusti, a ako stvaraju poteškoće, treba ih kirurški odstraniti.Anomalije boje zubi

Te anomalije mogu nastati kao posljedica poremećaja u strukturi tvrdih zubnih tkiva ili obojenja zubi sredstvima koja prodiru u zubna tkiva za vrijeme njihova stvaranja, ili poslije njihova nicanja.
Na poremećaje koji nastaju tijekom stvaranja zubi gotovo da ne možemo djelovati, ali se mogu značajno ublažiti, ili čak potpuno ukloniti, oni poremećaji koji nastaju poslije nicanja zubi.

U oba slučaja najdjelotvornija je protetska terapija.


Anomalije strukture zubi

Te razvojne anomalije nastaju kroz duži period, a posljedica su distrofija ili displazija zubnih tkiva. Poremećaji koji nastaju u ranijoj razvojnoj fazi odražavaju se na oblik zuba. Ako do promjene dolazi nakon oblikovanja zuba i početne mineralizacije, promjene će se odraziti na strukturi zubnih tkiva, tj. na njihovoj mineralizaciji. Poremećaji prehrane, hormonski, metabolički, ili preležane bolesti trudnice, utječu na strukturu zubi. Te promjene javljaju se na svim zubima, ali češće na stalnim. Manifestiraju se manjom količinom normalno mineralizirane cakline, ili normalnom količinom slabije mineralizirane cakline.

Takve su promjene generalizirane. Anomalije uzrokovane lokalnim učincima, kao što su upale na vršku korijena ili trauma mliječnog zuba, manifestiraju se na pojedinačnim zubima, u obliku manjih ili većih kredastih mrlja. Nasljedne anomalije odnose se na nepravilno formiranje cakline ili dentina . Ta nepravilnost očituje se u njihovoj smanjenoj količini ili smanjenoj kalcifikaciji. Klinički se registrira kao bijele, žućkasto-smeđe ili smeđe pjege.

Takvi zubi neotporni su na trošenje i karijes.

Kontakt: mr.sc. Ana Fajdić - Furlan, dr.med.dent.

Narodni zdravstveni list