Cjenik stomatoloških usluga HKDM

Cjenik stomatoloških usluga HKDM

Minimalne cijene
HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

R.B: USLUGA BODOVI CIJENA
INTERDISCIPLINARNE USLUGE
1. Pregled novog bolesnika 22 90,20 kn
2. Ponovni pregled (recall) bolesnika 15 61,50 kn
3. Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga 16 65,60 kn
4. Ortopantomografsko snimanje 44 180,40 kn
5. Lokalni (intraoralni) rentgenski snimak, uključujući očitavanje snimaka 15 61,50 kn
6. Lokalna anestezija 12 49,20 kn
7. Provodna anestezija 18 73,80 kn
RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA
8. Privremeni ispun 11 45,10 kn
9. Kompozitni ispun na jednoj plohi 53 217,30 kn
10. Kompozitni ispun na dvije plohe 64 262,40 kn
11. Kompozitni ispun na tri plohe 75 307,50 kn
12. Pečatni ispun 49,5 202,95 kn
ENDODONCIJA
13. Zub s jednim kanalom u jednoj posjeti (opskrba korijenskog kanala s vitalnom ekstirpacijom) 120 492,00 kn
14. 1. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) 75 307,50 kn
15. 2. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) 91 373,10 kn
16. 3. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) 71 291,10 kn
STOMATOLOŠKA PROTETIKA
17. Djelomična proteza sa metalnom osnovom 790 3.239,00 kn
18. Totalna proteza 716 2.935,60 kn
19. Fasetirana krunica ili međučlan 191 783,10 kn
20. Keramička krunica ili međučlan 240 984,00 kn
21. Nadogradnja 138 565,80 kn
INDIVIDUALNA PROFILAKSA PARODONTNIH BOLESTI
22. 1. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (20 boda) x3 60 246,00 kn
23. 2. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (20 boda) x2 40 164,00 kn
24. 3. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (20 boda) x1 20 82,00 kn
ORALNA KIRURGIJA
25. Pregled akutnog bolesnika 10 41,00 kn
26. Vađenje zuba bez anestezije 30 123,00 kn
27. Vađenje zuba sa separacijom bez anestezije 41 168,10 kn