Košarica stomatoloških usluga - HZZO

Košarica stomatoloških usluga - HZZO

Ovaj popis je samo informativne prirode i ne možemo garantirati da je točan.
Pravilnik kojim se regulira opseg usluga u djelatnosti dentalme medicine koje se financiraju iz sredstava Fonda za obvezno zdravstveno osiguranje toliko se često mijenja da je gotovo nemoguće napisati točan popis na koji se doista možemo osloniti.
Stoga vam donosimo linkove na Pravilnik (sve njegove izmjene)  koji tu materiju reguliraju u studenom 2018.te vas molimo da svaku specificiranu uslugu provjerite u dokumentima na stranici Narodnih novina:

Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 146/13, 160/13, 34/14, 66/14, 62/15), 129/17)


Standard postupaka i usluga u djelatnosti dentalne ( stomatološke ) zdravstvene zaštite koje financira HZZO

(Izvadak iz Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 146/13)

 • DTP "nulte" razine – KURATIVA za sve osigurane osobe
  • DM003 - Ponovni pregled (recall) bolesnika*
  • DM002 - Pregled novog bolesnika*
  • DM004 - Pregled akutnog bolesnika*
  • DM005 - Pregled akutnog bolesnika* izvan redovitog dnevnog radnog vremena
  • DM006 - Davanje uputa bolesniku* i upoznavanje bolesnika* s učinkom dentalnih usluga
  • DM007 - Izvješćivanje bolesnika*, odnosno razgovor s bolesnikom*/roditeljima
  • DM008 - Popunjavanje obrasca za osiguravatelja
  • DM009 - Izvješće, dopuna izvješća ili uvjerenje
  • DM010 - Izdavanje pisanog mišljenja doktora dentalne medicine
  • DM011 - Liječnička potvrda
  • DM012 - Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice bez pregleda u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM013 - Izdavanje liječničke ispričnice u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM014 - Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM015 - Izdavanje Potvrde o dentalnim pomagalima u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM016 - Obrada i izdavanje prijave ozljede u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM017 - Izdavanje putnog naloga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM018 - Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM019 - Obrada i izdavanje godišnjih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM020 - Propisivanje lijekova na recept
  • DM021 - Propisivanje lijeka na privatni recept
  • DM022 - Propisivanje uputnice za SKZZ
  • DM023 - Propisivanje uputnice za PZZ
  • DM024 - Očitavanje obične intraoralne snimke zuba
  • DM025 - Očitavanje ortopantomografske snimke zuba
  • DM026 - Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji
  • DM027 - Prijava ozljede na radu
  • DM028 - Prijava profesionalne bolesti

*osigurana osoba

 • DTP I. razine - PREVENTIVA djeca do 18 godina
  • DM100 - Kontrola plaka s bojom i određivanje PI za zapisom (obaju lukova)
  • DM101 - Pečaćenje fisure po zubu
  • DM102 - Pečatni ispun (preventivni ispun po zubu)
  • DM103 - Savjetovanje s odgajateljima, učiteljima
  • DM104 - Dentalno odgojno predavanje – malena skupina (do 20 ljudi)
  • DM105 - Dentalno odgojni rad – doktor dentalne medicine – pojedinačno savjetovanje
  • DM106 - Dentalno odgojni rad s malenim skupinama
  • DM107 - Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina do 100 osoba
  • DM108 - Za svakih daljnjih 50 osoba
  • DM109 - PREVENTIVNI ZAHVATI – Kontrola plaka s bojom i određivanje indeksa, oba luka
  • DM110 - Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom
  • DM111 - Dentocult testovi osjetljivosti na karijes. Uključuju : SM;LB; puferski kapacitet sline
  • DM112 - Jetkanje cakline i nanošenje smole
  • DM113 - Priprema dentina i nanošenje dentinskog veziva
  • DM114 - Preventivni ispun ili ART ispun – po zubu
  • DM115 - PROFILAKSA S FLUOROM – topikalna fluoridacija, tekučina ili gel
  • DM116 - Topikalna fluoridacija lakom (obje čeljusti)
  • DM117 - Nanošenje otopine, želea NaF, oba luka
  • DM118 - Nanošenje F-laka, do tri zuba
  • DM119 - Motiviranje djece za higijenu usta
  • DM120 - Demonstracija čišćenja zuba (po osobi)

 

 • DTP I. razine - PREVENTIVA osigurane osobe starije od 18 godina
  • DM200 - Ispitivanje vitaliteta jednog ili više zuba uz kontrolni test
  • DM201 - Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratova, po zubu
  • DM202 - Manji brusni ispravci po zubu
  • DM203 - Provjera higijena usta, motiviranje i davanje uputa za održavanje higijene usta (5 min). Savjetovanje, motiviranje bolesnika*, uz obvezno pokazivanje i vježbanje tehnike pravilna čišćenja zuba
  • DM204 - Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po sekstantu) strojem ili ručno) **
  • DM205 - Odstranjivanje odstojećih ispuna po površini zuba
  • DM206 - Savjetovanje doktora dentalne medicine sa specijalistima po utrošenom vremenu
  • DM207 - Uklanjanje plaka sa zuba
  • DM208 - Sustavno subgingivalno skidanje zubnog kamenca i poliranje korijena (po sekstantu – ručno)
  • DM209 - Skidanje previsokih ispuna, po površini zuba

*osigurana osoba
**može se obračunati 2x godišnje


 

 • DTP I. razine - KURATIVA djeca do 18 godina
  • DM300 - Devitalizacija pulpe mliječnih zuba
  • DM301 - Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba
  • DM302 - Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)
  • DM303 - Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)
  • DM304 - Aproksimalno zakošavanje (po zubu)
  • DM305 - Kontrola ponašanja anksioznog djeteta (po posjetu)
  • DM306 - Kontrola ponašanja djeteta kod straha od dentalnog tretmana (po posjetu)
  • DM307 - Kontrola ponašanja djeteta kod dentalne fobije, po posjetu
  • DM308 - Analiza dijete djeteta (kroz tjedan dana) – pisani nalaz
  • DM309 - Vađenje mliječnog zuba
  • DM310 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal do 15. godine starosti
  • DM311 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala do 15. godine starosti
  • DM312 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala do 15. godine starosti
  • DM313 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više do 15. godine starosti
  • DM314 - Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal do 15. godine starosti
  • DM315 - Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala do 15. godine starosti
  • DM316 - Priprema i punjenje korijenskog kanala Tri (3) kanala do 15. godine starosti
  • DM317 - Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala do 15. godine starosti
  • DM318 - Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema pojedinog kanala do 15. godine starosti
  • DM319 - Cementni ispun na 1 plohi – do 6.godine starosti
  • DM320 - Cementni ispun na više ploha do 6. godine starosti
  • DM321 - AMALGAMSKI ISPUNI – Jedna ploha do 6. godine starosti
  • DM322 - Na dvjema plohama do 6. godine starosti
  • DM323 - Na trima plohama do 6. godine starosti
  • DM324 - Svaka dodatna ploha u istom posjetu do 6. godine starosti
  • DM325 - Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj površini. (sjekutići i očnjaci) – do 6. godine starosti
  • DM326 - Ispun kompositni dvoplošni – do 6. godine starosti
  • DM327 - Ispun kompositni troplošni– do 6. godine starosti
  • DM328 - Svaka dodatna površina u istom posjetu – do 6. godine starosti
  • DM329 - Dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 6. godine starosti
  • DM330 - Cementni ispun na 1 plohi – do 15.godine starosti
  • DM331 - Cementni ispun na više ploha – do 15. godine starosti
  • DM332 - AMALGAMSKI ISPUNI– Jedna ploha – do 15. godine starosti
  • DM333 - Na dvjema plohama – do 15. godine starosti
  • DM334 - Na trima plohama – do 15. godine starosti
  • DM335 - Svaka dodatna ploha u istom posjetu – do 15. godine starosti
  • DM336 - Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj površini (sjekutići i očnjaci) – do 15. godine starosti
  • DM337 - Ispun kompositni dvoplošni – do 15. godine starosti
  • DM338 - Ispun kompositni troplošni – do 15. godine starosti
  • DM339 - Svaka dodatna površina u istom posjetu – do 15. godine starosti
  • DM340 - Dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 15. godine starosti
 • DTP I. razine - KURATIVA sve osigurane osobe
  • DM400 - Liječenje parodontnog apscesa (obuhvaća lijek, ispiranje rane i drenaža)
  • DM401 - Incizija abscesa u ustima s drenažom
  • DM402 - Trepanacija apikalnog dijela (ispiranje i drenaža nisu uključeni)
  • DM403 - Kontrola rane
  • DM404 - Ispiranje rane abscesa, uključivši kontrolu rane
  • DM405 - Postavljanje promjena drenaže ili tampona, uključivo sa kontrolom rane
  • DM406 - Zaustavljanje naknadnog krvarenja. Uključuje šavove i/ili postavljanje tampona
  • DM407 - Skidanje šavova
  • DM408 - Higijena rane
  • DM409 - Neizravno prekrivanje
  • DM410 - Izravno prekrivanje
  • DM411 - Vitalna amputacija
  • DM412 - Devitalizacija pastom.
  • DM413 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal
  • DM414 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala
  • DM415 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala
  • DM416 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više
  • DM417 - Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal
  • DM418 - Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala
  • DM419 - Priprema i punjenje korijenskog kanala Tri (3) kanala
  • DM420 - Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala
  • DM421 - Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema pojedinog kanala
  • DM422 - Vađenje starih punjenja iz korijenskog (1) kanala
  • DM423 - Vađenje starih punjenja iz korijenskog 2 kanala
  • DM424 - Vađenje starih punjenja iz korijenskog 3 kanala
  • DM425 - Vađenje starih punjenja iz korijenskog 4 i više kanala
  • DM426 - PRIVREMENO ZATVARANJE – Privremeni ispun
  • DM427 - Cementni ispun na 1 plohi
  • DM428 - Cementni ispun na više ploha
  • DM429 - AMALGAMSKI ISPUNI– Jedna ploha, trajni zub
  • DM430 - Na dvjema plohama
  • DM431 - Na trima plohama
  • DM432 - Svaka dodatna ploha u istom posjetu
  • DM433 - Poliranje amalgamskih ispuna
  • DM434 - Preoblikovanje starih ispuna ponovp poliranje po ispunu (samo jednom godišnje)
  • DM435 - Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj površini (sjekutići i očnjaci)
  • DM436 - Ispun kompositni dvoplošni
  • DM437 - Ispun kompositni troplošni
  • DM438 - Svaka dodatna površina u istom posjetu
  • DM439 - Dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU
  • DM440 - Poliranje kompozitnih ispuna
  • DM441 - Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)
  • DM442 - Lokalna (infiltracijska) anestezija
  • DM443 - Lokalna (provodna) anestezija
  • DM444 - Površinska anestezija (sprey)
  • DM445 - Vađenje jednokorjenskog zuba
  • DM446 - Vađenje višekorjenskog zuba
  • DM447 - Ekstrakcija zuba sa separacijom
  • DM448 - Liječenje teškog nicanja umnjaka (uključuje cirkumciziju gingive)
  • DM449 - Liječenje komplikacja nakon vađenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)
  • DM450 - Komplicirano vađenje zuba (uključuje vađenje zuba kod rizičnih bolesnika)
  • DM451 - Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traume
  • DM452 - Kontrola pomičnosti traumatiziranog zuba
  • DM453 - Mjerenje vitaliteta traumatiziranog zuba
  • DM454 - Repozicija luksiranog ili izbijenog zuba
  • DM455 - Imobilizacija zuba (kompozitom ili šinom)-po kvadrantu
  • DM456 - Vađenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korjena zuba (radix relicta)
  • DM457 - Prva posjeta osigurane osobe nakon priznavanja ozljede na radu
  • DM458 - Prijava prometne nesreće
  • DM459 - Prijava tjelesnog oštećenja

 

 • DTP I. razine - PROTETIKA sve osigurane osobe
  • DM600 93004 Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – gornja (maksilarna)
   • D0001 Anatomski otisak
   • D0002 Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004 Izbor boje i oblika zuba
   • D0005 Kontrola postave zuba proteze
   • D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM601 93004 Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – donja (mandibularna)
   • D0001 Anatomski otisak
   • D0002 Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004 Izbor boje i oblika zuba
   • D0005 Kontrola postave zuba proteze
   • D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM602 93005 Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – gornja (maksilarna)
   • D0001 Anatomski otisak
   • D0002 Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004 Izbor boje i oblika zuba
   • D0005 Kontrola postave zuba proteze
   • D0006 Naputak o uporabi proteze
  • DM603 93005 Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – donja (mandibularna)
   • D0001 Anatomski otisak
   • D0002 Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004 Izbor boje i oblika zuba
   • D0005 Kontrola postave zuba proteze
   • D0006 Naputak o uporabi proteze
  • DM604 93003 Akrilatna proteza do četiri elementa – gornja (maksilarna)
   • D0001 Anatomski otisak
   • D0002 Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu.
   • D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004 Izbor boje i oblika zuba
   • D0005 Kontrola postave zuba proteze
   • D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM605 93003 Akrilatna proteza do četiri elementa – donja (mandibularna)
   • D0001 Anatomski otisak
   • D0002 Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004 Izbor boje i oblika zuba
   • D0005 Kontrola postave zuba proteze
   • D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM606 52332 Lijevana nadogradnja, izravno
  • DM607 52344 Potpuna krunica od kovine
   • D0007 brušenje
   • D0008 uzimanje otisaka
   • D0009 cementiranje
  • DM608 52342 Fasetirana krunica
   • D0007 brušenje
   • D0008 uzimanje otisaka
   • D0009 cementiranje
  • DM609 93014 Podlaganje djelomične proteze, neizravno – gornje (maksilarne)
  • DM610 93014 Podlaganje djelomične proteze, neizravno – donje (mandibularne)
   • DM611 Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasete
   • DM612 Skidanje stare krunice po zubu
  • DM613 93080 Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – gornja (maksilarna) proteza
  • DM614 93080 Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – donja (mandibularna) proteza
  • DM615 93081 Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – gornja (maksilarna) proteza
  • DM616 93081 Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – donja (mandibularna) proteza
 • DTP I. razine - PROTETIKA osigurane osobe starije od 18 godina
  • DM500 93008 Totalna proteza – gornja (maksilarna)
   • D0001 Anatomski otisak
   • D0002 Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004 Izbor boje i oblika zuba
   • D0005 Kontrola postave zuba proteze
   • D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM501 93008 Totalna proteza – donja (mandibularna)
   • D0001 Anatomski otisak
   • D0002 Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004 Izbor boje i oblika zuba
   • D0005 Kontrola postave zuba proteze
   • D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM502 93006 Djelomična lijevana metalna proteza – gornja (maksilarna)
   • D0001 Anatomski otisak
   • D0002 Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004 Izbor boje i oblika zuba
   • D0005 Kontrola postave zuba proteze
   • D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM503 93006 Djelomična lijevana metalna proteza – donja (mandibularna)
   • D0001 Anatomski otisak
   • D0002 Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003 Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004 Izbor boje i oblika zuba
   • D0005 Kontrola postave zuba proteze
   • D0006 Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM504 93014 Podlaganje totalne proteze, neizravno – gornje (maksilarne) L
  • DM505 93014 Podlaganje totalne proteze, neizravno – donje (mandibularne) L

NAPOMENA: dentalno-protetska pomagala navedena u tablicama utvrđena su brojem i rokom uporabe prema ovom Pravilniku

 

Popis ortodontskih anomalija

        1. Hipodoncija (jednog ili više zuba u kvadrantu)
        2. Pregriz > 6 mm
        3. Obrnuti pregriz > 3,5 mm bez funkcijskih smetnji (problema)
        4. Obrnuti pregriz > 1 mm s funkcijskim smetnjama
        5. Križni zagriz RCP/ICP > 2 mm
        6. Škarasti zagriz
        7. Distopija (zuba) > 3 mm
        8. Otvoreni zagriz > 3 mm
        9. Duboki zagriz s dodirom zubnog mesa (gingive) ili nepca
        10. Zub djelomično iznikao zbog nedostatka prostora
        11. Prisutni prekobrojni zubi
        12. Impaktirani zubi (osim trećih kutnjaka)
        13. Rascjepi i druge kraniofacijalne anomalije
        14. Ankiloza mliječnog zuba

Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 146/13, 160/13, 34/14, 66/14, 62/15), 129/17)