Opći uvjeti korištenja

Vlasnik ove stranice je tvrtka Lupa dizajn j.d.o.o.

Ovim se Uvjetima uređuje način korištenja sadržaja web-stranica www.stomatolog.in i obvezujući su za svaku osobu koja pristupa navedenim web-stranicama (u daljnjem tekstu: Posjetitelj).

Ovi Uvjeti se primjenjuju na Lupa dizajn j.d.o.o. i Posjetitelje u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i isti su suglasni s primjenom ovih Uvjeta u slučaju bilo kakvih sporova koji bi mogli nastati između Posjetitelja i tvrtke Lupa dizajn j.d.o.o. vezano za korištenje predmetnih web-stranica.

Materijali sadržani na web-stranicama (u daljnjem tekstu "Sadržaj") su sve informacije dostupne u tekstualnom, brojčanom, tabelarnom, slikovnom ili drugom multimedijalnom obliku. Registrirani pečati, znakovi, logotipovi te ostala prava, zaštićena su propisima o industrijskom i intelektualnom vlasništvu.

Lupa dizajn j.d.o.o. u dobroj namjeri pruža posjetitelju uvid u sadržaj stranica www.stomatolog.in. Posjetitelj web-stranica smije se koristiti njihovim sadržajem isključivo za osobnu upotrebu u informativne svrhe.

Posjetitelj web stranica ne smije:

  • kopirati sadržaj stranica radi stvaranja baze podataka u elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku te im se javno koristiti i distribuirati ih trećim osobama;
  • preuzimati dizajn, slike, pozadinu i ostala softverska i dizajnerska rješenja web-stranica,
  • prenositi, odašiljati, prikazivati, emitirati, publicirati, reproducirati, prodavati, iznajmljivati, kopirati ili pohranjivati bilo koji dio Sadržaja bilo tiskanjem ili sustavom za elektroničku pohranu podataka, ili na bilo koji drugi način prenositi te podatke trećim osobama bez pismene suglasnosti potpisane i ovjerene od ovlaštene osobe tvrtke Lupa dizajn j.d.o.o.

Posjetitelj osobno odgovara za postupke koje poduzima temeljem sadržaja ovih web-stranica, te se obvezuje da u slučaju bilo kakvih financijskih ili materijalnih osobnih gubitaka nastalih temeljem korištenja informacija s ove stranice neće teretiti Lupa dizajn j.d.o.o.

Prilikom poduzimanja bilo kakvih aktivnosti temeljenih na informacijama iz sadržaja ovih web-stranica, Lupa dizajn j.d.o.o. preporuča prethodni kontakt s odabranim stomatologom.

Lupa dizajn j.d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, pravodobnost i cjelovitost objavljenih podataka i točnost veza na druge web stranice s obzirom na mogućnost izmjene podataka za koje nemamo saznanje i/ili ljudske pogreške.

U slučaju pogrešnih podataka molimo Posjetitelje da nas o istima izvijeste upotrebom formulara za ispravak podataka, kako bismo ih mogli ispraviti.
Lupa dizajn j.d.o.o. zadržava pravo izmjene, brisanja ili dopune bilo kojeg dijela sadržaja web-stranica bez prethodne najave.
Lupa dizajn j.d.o.o. zadržava pravo izmjene, brisanja ili dopune bilo kojeg dijela ovih Uvjeta korištenja sadržaja web-stranica bez prethodne najave.

KORIŠTENJEM SADRŽAJA WEB STRANICA www.stomatolog.in, POTVRĐUJETE SUGLASNOST S UVJETIMA KORIŠTENJA.