06 Koprivničko - križevačka županija

koprivničko-križevačka županija

 

Popis doktora dentalne medicine

Koprivničko - križevačke županije

Za pronalazak ordinacije ili doktora dentalne medicine odaberite mjesto.

 

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Vedrana Erdec
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Gorana Kovačića 1a
Telefon: 095 1118 889
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORALNU KIRURGIJU
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 641 117
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Molve
Ulica: Trg kralja Tomislava 29
Telefon: 048 892 380
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Mažuranića 10
Telefon: 048 601 111
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Sveti Petar Orehovec
Ulica: Orehovec 2
Telefon: 048 856 400
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Sveti Ivan Žabno
Ulica: Križevačka 4
Telefon: 048 851 601
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Križevci
Ulica: Trg Sv. Florijana 12
Telefon: 048 712 705
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 616
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Križevci
Ulica: Mojsija Baltića 4
Telefon: 048 681 033
POLIKLINIKA MEDIKADENT
Mjesto: Križevci
Ulica: Trg sv. Florijana 28
Telefon: 091 1248 338