KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - Koprivnica

PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Mažuranića 10
Telefon: 048 601 111
KADENT - digitalni ortopan
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Mažuranića 10
Telefon: 048 624 902
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 621
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORD. ZA ORTODONCIJU IVOR DUGALIJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 642 290
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 619
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 642 456
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Meštrovića 16
Telefon: 048 642 201
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 616
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 621
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORALNU KIRURGIJU
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 641 117