KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - Koprivnica

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 619
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Mažuranića 10
Telefon: 048 601 111
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 616
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Vedrana Erdec
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Gorana Kovačića 1a
Telefon: 095 1118 889
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 642 456
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Dr. Rabađija
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg bana Josipa Jelačića 9
Telefon: 048 641 900
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA JANJA HORVAT
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Florijanski trg 7
Telefon: 048 641 033
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORALNU KIRURGIJU
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 641 117
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 616
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ORTODONCIJU Mia Peić
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 641 117