KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - Koprivnica

PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Vinka Vošickog 35
Telefon:
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 619
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Meštrovića 16
Telefon: 048 642 201
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 616
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORD. ZA ORTODONCIJU IVOR DUGALIJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 642 290
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 621
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 621
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Florijanski trg 7
Telefon: 048 642 000
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA JANJA HORVAT
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Florijanski trg 7
Telefon: 048 641 033
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Mažuranića 10
Telefon: 048 601 111