KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - Koprivnica

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Florijanski trg 7
Telefon: 048 642 000
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORALNU KIRURGIJU
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 641 117
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Dr. Rabađija
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg bana Josipa Jelačića 9
Telefon: 048 641 900
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 616
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Florijanski trg 7
Telefon: 048 641 028
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 642 456
DENTAL LAND
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Frankopanska 5
Telefon: 095 9127 091
KADENT - digitalni ortopan
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Mažuranića 10
Telefon: 048 624 902
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 616
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 621