KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - Koprivnica

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 619
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA JANJA HORVAT
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Florijanski trg 7
Telefon: 048 641 033
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Vedrana Erdec
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Gorana Kovačića 1a
Telefon: 095 1118 889
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Dr. Rabađija
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg bana Josipa Jelačića 9
Telefon: 048 641 900
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORD. ZA ORTODONCIJU IVOR DUGALIJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 642 290
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 620
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Dr. Rabađija
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg bana Josipa Jelačića 9
Telefon: 048 641 900
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 616
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Florijanski trg 7
Telefon: 048 641 028
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 619