KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - Koprivnica

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Rabađija
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg bana Josipa Jelačića 9
Telefon: 048 641 900
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 618
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 616
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORALNU KIRURGIJU
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 641 117
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ORTODONCIJU Mia Peić
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 641 117
DENTAL LAND
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Frankopanska 5
Telefon: 095 9127 091
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Meštrovića 16
Telefon: 048 642 201
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Florijanski trg 7
Telefon: 048 642 000
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Florijanski trg 7
Telefon: 048 641 028
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 621