KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - Koprivnica

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 616
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 621
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 620
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORALNU KIRURGIJU
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 641 117
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Florijanski trg 7
Telefon: 048 641 028
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Dr. Rabađija
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg bana Josipa Jelačića 9
Telefon: 048 641 900
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Meštrovića 16
Telefon: 048 642 201
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Eugena Kumičića 11
Telefon: 048 642 456
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Trg Tomislava Bardeka 10
Telefon: 048 279 620
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Koprivnica
Ulica: Ivana Mažuranića 10
Telefon: 048 601 111