KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - Đurđevac

PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Đurđevac
Ulica: Bana Josipa Jelačića 62
Telefon: 048 811 600
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Đurđevac
Ulica: Trg Svetog Jurja 14
Telefon: 048 813 920
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Đurđevac
Ulica: Trg Svetog Jurja 14
Telefon: 048 629 403
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Đurđevac
Ulica: Trg Sv. Jurja 14
Telefon: 048 814 005
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Glavosek
Mjesto: Đurđevac
Ulica: Stjepana Radića 10
Telefon: 048 733 104
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Đurđevac
Ulica: Trg Svetog Jurja 14
Telefon: 048 629 055