KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA - Đurđevac

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Đurđevac
Ulica: Trg Svetog Jurja 14
Telefon: 048 813 920
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Glavosek
Mjesto: Đurđevac
Ulica: Stjepana Radića 10
Telefon: 048 733 104
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Đurđevac
Ulica: Trg Svetog Jurja 14
Telefon: 048 629 055
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Đurđevac
Ulica: Trg Svetog Jurja 14
Telefon: 048 629 403
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Đurđevac
Ulica: Trg Sv. Jurja 14
Telefon: 048 814 005
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Đurđevac
Ulica: Bana Josipa Jelačića 62
Telefon: 048 811 600