PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Drnje
Ulica: Trg kralja Tomislava 3
Telefon: 048 831 530