Specijalističke ordinacije za stomatološku protetiku

 

 

Dentalna poliklinika Adriatic dent
Mjesto: Rovinj
Ulica: Istarska 18
Telefon: 052 842 500
DENTAL JAREŠ
Mjesto: Daruvar
Ulica: Stjepana Radića 43
Telefon: 091 9270 115
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB
Mjesto: Zagreb
Ulica: Perkovčeva 3
Telefon: 01 4803 227
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB
Mjesto: Zagreb
Ulica: Perkovčeva 3
Telefon: 01 4803 230
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB
Mjesto: Zagreb
Ulica: Perkovčeva 3
Telefon: 01 4803 233
KLINIKA ZA DENTALNU MEDICINU KBC RIJEKA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Krešimirova 40
Telefon: 051 345 637
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB
Mjesto: Zagreb
Ulica: Perkovčeva 3
Telefon: 01 4803 225
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB
Mjesto: Zagreb
Ulica: Perkovčeva 3
Telefon: 01 4803 228
KBC ZAGREB
Mjesto: Zagreb
Ulica: Gundulićeva 5
Telefon: 01 4802 139
Dentalna poliklinika Adriatic dent
Mjesto: Rovinj
Ulica: Istarska 18
Telefon: 052 842 500
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT
Mjesto: Split
Ulica: Antuna Gustava Matoša 2
Telefon: 021 399 599
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB
Mjesto: Zagreb
Ulica: Perkovčeva 3
Telefon: 01 4803 251