Specijalističke stomatološke ordinacije za ortodonciju

 

 

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA "NIKA"
Mjesto: Zadar
Ulica: Ante Kovačića 10b
Telefon: 098 662 392
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT
Mjesto: Split
Ulica: Antuna Gustava Matoša 2
Telefon: 021 399 588
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Osijek
Ulica: Cara Hadrijana 10e
Telefon: 031 225 413
KLINIKA ZA DENTALNU MEDICINU KBC RIJEKA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Krešimirova 40
Telefon: 051 345 638
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ORTODONCIJU
Mjesto: Samobor
Ulica: Ljudevita Gaja 37
Telefon: 01 3330 770
Ordinacija ODENT
Mjesto: Đakovo
Ulica: Ante Starčevića 41
Telefon: 031 812 500
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB
Mjesto: Zagreb
Ulica: Perkovčeva 3
Telefon: 01 4803 245
SPECIJALISTIČKA ORD. DENTALNE MEDICINE ZA ORTODONCIJU mr. sc. Andrijana Kovačić
Mjesto: Zagreb
Ulica: Vrabečak 4
Telefon: 01 3456 950
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB
Mjesto: Zagreb
Ulica: Perkovčeva 3
Telefon: 01 4803 246
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORTODONCIJU
Mjesto: Pula
Ulica: Bartolomeo Dei Vitrei 13
Telefon: 052 8946 826