Upisi polja Prezime i ime koji započinju slovom 'P'

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Oriovac
Ulica: Trg hrvatskog preporoda 3
Telefon: 035 431 308
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Novi Marof
Ulica: Zagorska 21
Telefon: 042 612 747
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Korčula
Ulica: Ulica 57 5
Telefon: 020 441 735
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Bedekovčina
Ulica: Orehovička cesta 2e
Telefon: 049 208 027
POLIKLINIKA IDENTALIA
Mjesto: Zagreb
Ulica: Petrovaradinska 1
Telefon: 01 5566 431
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB
Mjesto: Zagreb
Ulica: Perkovčeva 3
Telefon: 01 4803 227
SALONA DENTAL
Mjesto: Solin
Ulica: Petra Hektorovića 38g
Telefon: 021 261 600
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Vrbovec
Ulica: Đurište, 1. svibnja 2
Telefon: 01 5562 235
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Zadar
Ulica: Ivana Mažuranića 28b
Telefon: 023 331 134
POLIKLINIKA ŠLAJ - ANIĆ
Mjesto: Zagreb
Ulica: Pavla Štoosa 26
Telefon: 01 2300 888
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Trpanj
Ulica: Kralja Tomislava 27
Telefon: 020 743 447
FUTURA DENT Estetica
Mjesto: Zagreb
Ulica: Kralja Zvonimira 108
Telefon: 01 2342 947
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Cetingrad
Ulica: Trg hrvatskih branitelja 6
Telefon: 047 781 012
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Brckovljani
Ulica: Stjepana Radića 6
Telefon: 01 2756 259
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Čepin
Ulica: Ulica grada Vukovara 6
Telefon: 031 380 300