Upisi polja Prezime i ime koji započinju slovom 'F'

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Sveta Nedelja
Ulica: Ribnjak 3
Telefon:
DIJAN STOMATOLOŠKE ORDINACIJE
Mjesto: Zadar
Ulica: Braće Vranjanina 9/I
Telefon: 023 313 480
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ogulin
Ulica: Bernardina Frankopana 14
Telefon: 047 531 887
POLIKLINIKA IDENTALIA
Mjesto: Zagreb
Ulica: Petrovaradinska 1
Telefon: 01 5566 431
DENTAL CENTAR FABRIS
Mjesto: Rijeka
Ulica: Titov trg 3
Telefon: 051 373 506
DENTAL CENTAR FABRIS
Mjesto: Rijeka
Ulica: Titov trg 3
Telefon: 051 373 506
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Varaždin
Ulica: Kolodvorska 20
Telefon: 042 398 577
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Novigrad
Ulica: Rižanskog Placita 2
Telefon: 052 757 982
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Benkovac
Ulica: Petra Zoranića 5b
Telefon: 023 646 479
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Đakovo
Ulica: Petra Preradovića 2
Telefon: 031 822 577
DENTAL CENTAR KRANJČEVIĆ BUBICA
Mjesto: Zadar
Ulica: Sv. Vinka Paulskog 20
Telefon: 023 311 520
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Zagreb
Ulica: Martićeva 63a
Telefon: 01 4604 123
POLIKLINIKA IMED
Mjesto: Zagreb
Ulica: Selska cesta 90a
Telefon: 01 3668 936
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Desinić
Ulica: Taborgradska 8
Telefon: 049 343 863
POLIKLINIKA MEDIKADENT
Mjesto: Križevci
Ulica: Trg sv. Florijana 28
Telefon: 091 1248 338