Upisi polja Prezime i ime koji započinju slovom 'D'

PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Rijeka
Ulica: Corrada Ilijassicha 22
Telefon: 051 226 931
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Zagreb
Ulica: Matije Ilirka Vlačića 2
Telefon: 01 3897 342
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Ilok
Ulica: J. J. Strossmayera 49
Telefon: 032 590 115
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Pula
Ulica: Palladiova 22
Telefon: 052 383 460
DEKORTI DENTAL CENTAR
Mjesto: Zadar
Ulica: Put Matije Gupca 1
Telefon: 023 331 158
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Kneza Trpimira 1
Telefon:
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Split
Ulica: Hercegovačka 40
Telefon: 021 549 339
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DELIĆ
Mjesto: Rijeka
Ulica: Dražice 121d
Telefon: 051 551 057
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB
Mjesto: Zagreb
Ulica: Perkovčeva 3
Telefon: 01 4803 259
POLIKLINIKA ORTHO DESIGN
Mjesto: Gornji Kuršanec
Ulica: Dravska 15
Telefon: 040 897 031
POLIKLINIKA ORTHO DESIGN
Mjesto: Gornji Kuršanec
Ulica: Dravska 15
Telefon: 098 241 537
POLIKLINIKA ORTHO DESIGN
Mjesto: Gornji Kuršanec
Ulica: Dravska 15
Telefon: 040 897 031
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Split
Ulica: Trg Hrvatske bratske zajednice 4
Telefon: 021 582 388
DELOV d.o.o.
Mjesto: Rijeka
Ulica: Dolac 7a
Telefon: 051 215 170
POLIKLINIKA APOLONIA
Mjesto: Labin
Ulica: Dubrova 308
Telefon: 052 647 020