GRAD ZAGREB - Donji grad

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ŠTAMBUK
Mjesto: Zagreb
Ulica: Petrinjska 31
Telefon: 01 4812 424
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA BALENOVIĆ - Ortodontska ordinacija Mateja Jelić
Mjesto: Zagreb
Ulica: Pavla Hatza 23
Telefon: 01 6231 361
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE dr. IVAN KRAJINA
Mjesto: Zagreb
Ulica: Crvenog križa 31
Telefon: 01 4649 444
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Zagreb
Ulica: Martićeva 63a
Telefon: 01 4604 111
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA BALENOVIĆ
Mjesto: Zagreb
Ulica: Pavla Hatza 23
Telefon: 01 4923 392
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Zagreb
Ulica: Josipa Runjanina 4
Telefon: 01 4897 688
PRIVATNA ORD.DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Zagreb
Ulica: Kneza Mislava 20
Telefon: 01 4611 213
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Zagreb
Ulica: Kneza Trpimira 17
Telefon: 098 1717 183
DENTA CENTAR
Mjesto: Zagreb
Ulica: Milana Amruša 6
Telefon: 01 4819 478
ORDINACIJA ZDRAVOG OSMJEHA SEIFERT
Mjesto: Zagreb
Ulica: Martićeva 43
Telefon: 01 4617 444