SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA - Vrgorac

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Vrgorac
Ulica: Vukovarska 23
Telefon: 021 674 500
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Vrgorac
Ulica: Vukovarska 23
Telefon: 021 674 080
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Vrgorac
Ulica: Vukovarska 23
Telefon: 021 675 133
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE dr. Milena Trutina Gavran
Mjesto: Vrgorac
Ulica: Vukovarska 23
Telefon: 021 674 183
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Ljubomir Erceg
Mjesto: Vrgorac
Ulica: Tina Ujevića 33
Telefon: 021 674 051