SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA - Vis

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Vis
Ulica: Poljana Sv. Duha 10
Telefon: 021 669 523