SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA - Makarska

PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE dr. PIVAC
Mjesto: Makarska
Ulica: Ruđera Boškovića 8
Telefon: 021 615 300
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Makarska
Ulica: Stjepana Ivičevića 2
Telefon: 021 613 747
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Marijo Mendeš dr. stom.
Mjesto: Makarska
Ulica: Ante Starčevića 114
Telefon: 021 678 424
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Makarska
Ulica: Stjepana Ivičevića 2
Telefon: 021 615 474
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Makarska
Ulica: Stjepana Ivičevića 2
Telefon: 021 612 336
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA dr. Jadranko Jerković
Mjesto: Makarska
Ulica: Ante Starčevića 22/I
Telefon: 021 613 690
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Makarska
Ulica: Stjepana Ivičevića 2
Telefon: 021 669 566
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE dr. PIVAC
Mjesto: Makarska
Ulica: Ruđera Boškovića 8
Telefon: 021 615 300
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Makarska
Ulica: Stjepana Ivičevića 2
Telefon: 021 616 061
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Radić-Jakir
Mjesto: Makarska
Ulica: Obala kralja Tomislava 17
Telefon: 021 615 305