SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA - Makarska

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Makarska
Ulica: Stjepana Ivičevića 2
Telefon: 021 616 061
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Makarska
Ulica: Stjepana Ivičevića 2
Telefon: 021 611 282
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE dr. PIVAC
Mjesto: Makarska
Ulica: Ruđera Boškovića 8
Telefon: 021 615 300
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Marijo Mendeš dr. stom.
Mjesto: Makarska
Ulica: Ante Starčevića 114
Telefon: 021 678 424
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA dr. Jadranko Jerković
Mjesto: Makarska
Ulica: Ante Starčevića 22/I
Telefon: 021 613 690
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Makarska
Ulica: Stjepana Ivičevića 2
Telefon: 021 669 566
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE dr. PIVAC
Mjesto: Makarska
Ulica: Ruđera Boškovića 8
Telefon: 021 615 300
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Makarska
Ulica: Stjepana Ivičevića 2
Telefon: 021 612 336
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Makarska
Ulica: Stjepana Ivičevića 2
Telefon: 021 615 474
PRIVATNA ORD.DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Makarska
Ulica: Kralja Petra Krešimira IV 29
Telefon: 021 612 473