SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA - Kaštela

SI DENTAL
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Dr. Franje Tuđmana 864
Telefon: 095 2444 777
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Put Štalija 13
Telefon: 021 230 880
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Novi
Ulica: Dr. Franje Tuđmana 1104
Telefon: 091 562 6626
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Kneza Trpimira 1
Telefon: 021 226 382
SI DENTAL
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Dr. Franje Tuđmana 864
Telefon: 095 2444 777
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Put Štalija 13
Telefon: 021 231 688
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Put Štalija 13
Telefon: 021 231 665
SI DENTAL
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Dr. Franje Tuđmana 864
Telefon: 095 2444 777
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Kneza Trpimira 1
Telefon: 021 226 041
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Lukšić
Ulica: Gostinjska 14
Telefon: 021 227 182