SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA - Kaštela

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Kneza Trpimira 1
Telefon: 021 226 382
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Gomilica
Ulica: Fra Fulgencija Careva 4b
Telefon: 021 222 602
SI DENTAL
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Dr. Franje Tuđmana 864
Telefon: 095 2444 777
HRBOKA DENTAL
Mjesto: Kaštel Kambelovac
Ulica: Kralja Krešimira 1/1
Telefon: 091 3499 186
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Put Štalija 13
Telefon: 021 640 003
SI DENTAL
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Dr. Franje Tuđmana 864
Telefon: 095 2444 777
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA dr. Ana Begović
Mjesto: Kaštel Štafilić
Ulica: Dr. Franje Tuđmana 1104
Telefon: 021 234 300
PRIVATNA ORD.DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Rajkova 13
Telefon: 021 220 992
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Put Štalija 13
Telefon: 021 230 880
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Kneza Trpimira 1
Telefon: 021 226 041