SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA - Kaštela

HRBOKA DENTAL
Mjesto: Kaštel Kambelovac
Ulica: Kralja Krešimira 1/1
Telefon: 091 3499 186
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Lukšić
Ulica: Frane Ćipina 1
Telefon: 021 224 984
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Lukšić
Ulica: Gostinjska 14
Telefon: 021 227 182
PRIVATNA ORD.DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Rajkova 13
Telefon: 021 220 992
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA dr. Ana Begović
Mjesto: Kaštel Štafilić
Ulica: Dr. Franje Tuđmana 1104
Telefon: 021 234 300
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Put Štalija 13
Telefon: 021 231 688
PRIVATNA ORD.DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Kambelovac
Ulica: Kralja Krešimira 1/I
Telefon: 021 222 207
PRIVATNA ORD.DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Novi
Ulica: V. Stude 11
Telefon: 021 895 063
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Kaštel Gomilica
Ulica: Dr. Franje Tuđmana bb
Telefon: 021 223 466
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Kneza Trpimira 1
Telefon: