SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA - Kaštela

PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Lukšić
Ulica: Frane Ćipina 1
Telefon: 021 224 984
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Kneza Trpimira 1
Telefon: 021 226 041
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Kambelovac
Ulica: Dr. Franje Tuđmana 624
Telefon: 021 221 111
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IVANA KRIŠTO
Mjesto: Kaštel Gomilica
Ulica: Petra Zrinskog 18
Telefon: 021 222 729
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Gomilica
Ulica: Fra Fulgencija Careva 4b
Telefon: 021 222 602
PRIVATNA ORD.DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Kambelovac
Ulica: Kralja Krešimira 1/I
Telefon: 021 222 207
PRIVATNA ORD.DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Rajkova 13
Telefon: 021 220 992
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Put Štalija 13
Telefon: 021 231 688
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Put Štalija 13
Telefon: 021 231 665
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Kneza Trpimira 1
Telefon: 021 226 382