SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA - Imotski

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Imotski
Ulica: Dr. Josipa Mladinova 22b
Telefon: 021 841 702
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Imotski
Ulica: Dr. Josipa Mladinova 22
Telefon: 021 841 426
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Kujundžić
Mjesto: Imotski
Ulica: Brune Bušića 31
Telefon: 021 842 109
PRIVATNA ORD.DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Imotski
Ulica: Kralja Zvonimira 13
Telefon: 021 841 313
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORTODONCIJU
Mjesto: Imotski
Ulica: Brune Bušića 57
Telefon: 021 841 788
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Kujundžić
Mjesto: Imotski
Ulica: Brune Bušića 31
Telefon: 021 842 109
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Imotski
Ulica: Dr. Josipa Mladinova 22b
Telefon: 021 640 070
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Imotski
Ulica: Jezeranska 7
Telefon: 021 842 058
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Kujundžić
Mjesto: Imotski
Ulica: Brune Bušića 31
Telefon: 021 842 109
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Kujundžić
Mjesto: Imotski
Ulica: Brune Bušića 31
Telefon: 021 842 109