SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA - Proložac

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Proložac
Ulica: Trg dr. Franje Tuđmana 1
Telefon: 021 846 118