VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA - Nuštar

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Cerić
Ulica: Ivana Meštrovića 3
Telefon: 032 384 127
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Nuštar
Ulica: Trg Franje Tuđmana 2
Telefon: 032 387 100