VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA - Vukovar

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Vukovar
Ulica: Sajmište 1
Telefon: 032 413 391
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Ninoslav Jolić
Mjesto: Vukovar
Ulica: Sajmište 1
Telefon: 032 413 320
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Vukovar
Ulica: Sajmište 1
Telefon: 032 492 160
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Vukovar
Ulica: Blage Zadre 1
Telefon: 032 421 011
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Vukovar
Ulica: Sajmište 1
Telefon: 032 639 335
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORTODONCIJU Ivana Jolić
Mjesto: Vukovar
Ulica: Sajmište 1
Telefon: 032 492 160
RTG
Mjesto: Vukovar
Ulica: Kardinala Alojzija Stepinca 9
Telefon: 032 335 443
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Vukovar
Ulica: Sajmište 1
Telefon: 032 492 152
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA dr. med. dent. ROBERT MATOUŠEK
Mjesto: Vukovar
Ulica: Blage Zadre 1
Telefon: 032 421 300
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Vukovar
Ulica: Blage Zadre 1
Telefon: 032 8993 154