VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA - Vođinci

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Vođinci
Ulica: J. J. Strossmayera 198
Telefon: 032 205 024