VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA - Trpinja

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Bršadin
Ulica: Milenka Mirkovića 7
Telefon: 032 569 801
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Bobota
Ulica: Mitrovićeva 31
Telefon: 032 560 129