VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA - Ilok

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Ilok
Ulica: J. J. Strossmayera 49
Telefon: 032 590 069
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Ilok
Ulica: J. J. Strossmayera 49
Telefon: 032 590 115
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ilok
Ulica: J. J. Strossmayera 49a
Telefon: 032 590 127