OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA - Đakovo

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Đakovo
Ulica: Petra Preradovića 2
Telefon: 031 815 109
DENTAL BALEKIĆ
Mjesto: Đakovo
Ulica: Augusta Šenoe 41
Telefon: 031 822 522
CROATIA DENTAL
Mjesto: Đakovo
Ulica: Bana Josipa Jelačića 26a
Telefon: 031 810 672
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Đakovo
Ulica: Frankopanska 4
Telefon: 031 815 096
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Đakovo
Ulica: Ivana Pavla II 11
Telefon: 031 283 327
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Đakovo
Ulica: Bana Josipa Jelačića 26a
Telefon: 031 300 166
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Đakovo
Ulica: Petra Preradovića 2
Telefon: 031 814 675
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Đakovo
Ulica: Trg Nikole Šubića Zrinskog 2
Telefon: 031 816 724
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Đakovo
Ulica: Petra Preradovića 2
Telefon: 031 815 115
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Đakovo
Ulica: Augusta Cesarca 1/4
Telefon: 031 300 221