ZADARSKA ŽUPANIJA - Benkovac

PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Benkovac
Ulica: Poljana Zrinskih i Frankopana 11
Telefon: 023 681 636
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Benkovac
Ulica: Stjepana Radića 14
Telefon: 023 646 177
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Benkovac
Ulica: Stjepana Radića 14
Telefon: 023 682 111
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Benkovac
Ulica: Petra Zoranića 5b
Telefon: 023 646 479