ZADARSKA ŽUPANIJA - Pašman

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Neviđane
Ulica: Neviđane 20a
Telefon: 023 647 110