ZADARSKA ŽUPANIJA - Polača

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Polača
Ulica: Polača 231
Telefon: 023 662 336