ZADARSKA ŽUPANIJA - Obrovac

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Obrovac
Ulica: Stjepana Radića 37
Telefon: 023 647 106