VIROVITIČKO PODRAVSKA ŽUPANIJA - Virovitica

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Virovitica
Ulica: Ljudevita Gaja 21
Telefon: 033 725 818
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Marko Šantić
Mjesto: Virovitica
Ulica: Stanka Vraza 15
Telefon: 033 721 776
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE dr.Marina Kirhmajer Taboršak
Mjesto: Virovitica
Ulica: Stanka Vraza 15
Telefon: 033 721 776
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Virovitica
Ulica: Ljudevita Gaja 21
Telefon: 033 725 818
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Branimir Car
Mjesto: Virovitica
Ulica: Pejačevićeva 2
Telefon: 033 410 404
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Virovitica
Ulica: Ljudevita Gaja 21
Telefon: 033 726 726
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Kristina Černi Margeta, univ. mag. med. dent.
Mjesto: Virovitica
Ulica: Ivana Gorana Kovačića 13
Telefon: 033 721 609
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Virovitica
Ulica: Ljudevita Gaja 21
Telefon: 033 721 462
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE LESIĆ sa zubotehničkim laboratorijem
Mjesto: Virovitica
Ulica: Ivana Gorana Kovačića 13
Telefon: 033 721 609
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE dr. Smudić
Mjesto: Virovitica
Ulica: Trg bana Josipa Jelačića 10
Telefon: 033 726 801