LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA - Novalja

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Neven Škunca
Mjesto: Novalja
Ulica: Vjenceslava Novaka 17
Telefon: 053 661 797
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Novalja
Ulica: Špital 1
Telefon: 053 662 604
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Novalja
Ulica: Špital 1
Telefon: 053 741 194