LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA - Otočac

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Otočac
Ulica: Vladimira Nazora 21
Telefon: 053 617 783
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Otočac
Ulica: Vladimira Nazora 21
Telefon: 053 773 750
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Otočac
Ulica: Vladimira Nazora 21
Telefon: 053 773 750
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Otočac
Ulica: Vladimira Nazora 21
Telefon: 053 771 364
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Otočac
Ulica: Vladimira Nazora 21
Telefon: 053 771 296
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DR. KOSTELAC
Mjesto: Otočac
Ulica: Poljička cesta 7
Telefon: 053 772 006
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Otočac
Ulica: Zagrebačka 14
Telefon: 053 743 000