LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA - Donji Lapac

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Donji Lapac
Ulica: Silvija Strahimira Kranjčevića 4
Telefon: 053 765 840