PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Viškovo

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Sanjin Kasalović dr.med.dent.
Mjesto: Viškovo
Ulica: Furićevo 90
Telefon: 051 256 888
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Viškovo
Ulica: Viškovo 15
Telefon: 051 258 392
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA dr. IVICA STARČEVIĆ
Mjesto: Viškovo
Ulica: Turkovo 56
Telefon: 051 681 904
DENTAS
Mjesto: Viškovo
Ulica: Vozišće 31
Telefon: 051 587 234
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Mdent
Mjesto: Viškovo
Ulica: Marinići 5
Telefon: 051 682 343
ADENT ordinacija dentalne medicine
Mjesto: Viškovo
Ulica: Viškovo 16
Telefon: 051 261 116
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Viškovo
Ulica: Vozišće 5
Telefon: 051 258 681
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Marinići
Ulica: Trampov breg 23
Telefon: 051 682 451
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Mdent
Mjesto: Viškovo
Ulica: Marinići 5
Telefon: 051 682 343
ADENT ordinacija dentalne medicine
Mjesto: Viškovo
Ulica: Viškovo 16
Telefon: 098 1700 055