PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Rab

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Palit
Ulica: Palit 143a
Telefon:
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Palit
Ulica: Palit 143a
Telefon: 051 776 922
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Palit
Ulica: Palit 143a
Telefon: 051 776 921
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Palit
Ulica: Palit 143a
Telefon: 051 724 587
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Palit
Ulica: Palit bb
Telefon: 051 771 422