PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Rijeka

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE JURICA HODAK
Mjesto: Rijeka
Ulica: Osječka 74a/I
Telefon: 051 268 269
STUDIO KOMADINA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Vere Bratonje 25
Telefon: 051 262 021
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DR. BLAŠKOVIĆ
Mjesto: Rijeka
Ulica: Linićeva 16
Telefon: 051 216 217
DENT-VITALIS
Mjesto: Rijeka
Ulica: Krešimirova 60
Telefon: 051 688 380
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Rijeka
Ulica: Osječka 72
Telefon: 051 268 341
RIDENT STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Franje Čandeka 39
Telefon: 051 648 900
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Martina Kontuša 18
Telefon: 051 453 550
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Rijeka
Ulica: Tizianova 34
Telefon: 051 511 777
RIVIERA DENT
Mjesto: Rijeka
Ulica: Hosti 103/1
Telefon: 051 260 026
KALMAR IMPLANT DENTISTRY
Mjesto: Rijeka
Ulica: Ljubljanska cesta 6
Telefon: 051 262 363