PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Rijeka

RIDENT STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Franje Čandeka 39
Telefon: 051 648 900
PRODENTAL
Mjesto: Rijeka
Ulica: Riva 16/V
Telefon: 051 213 620
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE BUKMIR
Mjesto: Rijeka
Ulica: Mihačeva draga 15
Telefon: 051 514 080
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE mr.sci.dr RENATA POROPAT-PAVIČIĆ
Mjesto: Rijeka
Ulica: Fiorella La Guardia 2
Telefon: 051 215 131
RIDENT STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Franje Čandeka 39
Telefon: 051 648 900
RIDENT STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Franje Čandeka 39
Telefon: 051 648 900
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Ivana Žorža bb
Telefon: 051 541 631
ORTO - NOVA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Lošinjska 16
Telefon: 051 829 600
STUDIO DENTISTICO Valentin Nulleshi
Mjesto: Rijeka
Ulica: Užarska 2
Telefon: 099 3300 313
BELL DENT
Mjesto: Rijeka
Ulica: Osječka 72/1
Telefon: 051 298 910