PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Rijeka

KLINIKA ZA DENTALNU MEDICINU KBC RIJEKA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Krešimirova 40
Telefon: 051 345 637
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Rijeka
Ulica: Krešimirova 42
Telefon: 051 337 767
DENTAL CENTAR FABRIS
Mjesto: Rijeka
Ulica: Titov trg 3
Telefon: 051 373 506
RIDENT STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Franje Čandeka 39
Telefon: 051 648 900
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE PETAR ŽUŽIĆ
Mjesto: Rijeka
Ulica: Pećine 1a
Telefon: 051 400 463
DENTAL ESTETICA by Silvija Šubat Pichler
Mjesto: Rijeka
Ulica: Pomerio 11
Telefon: 051 227 788
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Rijeka
Ulica: Trg Republike Hrvatske 2
Telefon: 051 211 264
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE mr.sci.dr RENATA POROPAT-PAVIČIĆ
Mjesto: Rijeka
Ulica: Fiorella La Guardia 2
Telefon: 051 215 131
DENTALNI LASERSKI STUDIO JINDRA-STRIKA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 3/III
Telefon: 051 335 026
STUDIO DENTISTICO Valentin Nulleshi
Mjesto: Rijeka
Ulica: Užarska 2
Telefon: 099 3300 313