PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Rijeka

ŠKODADENT
Mjesto: Rijeka
Ulica: Hegedušićeva 10
Telefon: 051 263 766
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Rijeka
Ulica: Nikole Tesle 5
Telefon: 051 335 186
RIDENT STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Franje Čandeka 39
Telefon: 051 648 900
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Marina Zrinski Mlacović
Mjesto: Rijeka
Ulica: Šetalište Ivana Gorana Kovačića 14
Telefon: 051 422 626
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Park Nikole Hosta 5
Telefon: 051 494 896
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Ive Marinkovića 11
Telefon: 051 323 279
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DEA
Mjesto: Rijeka
Ulica: Bože Vidasa 16a
Telefon: 051 631 320
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Dalia Jug Viškanić
Mjesto: Rijeka
Ulica: Šetalište 13. divizije 11
Telefon: 051 371 408
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Rijeka
Ulica: Krimeja 8
Telefon: 051 421 116
MS DENT - ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Rijeka
Ulica: Zagrebačka 21/1
Telefon: 051 332 681