PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Opatija

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE dr. DALIBOR LISKO
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 65
Telefon: 091 1111 713
ZIMMERMANN DENTAL
Mjesto: Opatija
Ulica: Varljenska cesta 42
Telefon: 091 2720 161
SMILE DENTALNA KLINIKA
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 129
Telefon: 051 561 400
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 4
Telefon: 051 701 647
SMILE DENTALNA KLINIKA
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 129
Telefon: 051 561 400
ABSOLUTE DENTAL
Mjesto: Opatija
Ulica: Andrije Štangera 7
Telefon: 099 3358 206
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Opatija
Ulica: Stubište dr. Vande Ekl 1
Telefon: 051 272 526
SMILE DENTALNA KLINIKA
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 129
Telefon: 051 561 400
DENTALNA POLIKLINIKA DR. JELUŠIĆ
Mjesto: Opatija
Ulica: Matuljska cesta 1
Telefon: 051 718 050
ZIMMERMANN DENTAL
Mjesto: Rijeka
Ulica: Slaviše Vajnera Čiče 4
Telefon: 091 2720 161