PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Opatija

ABSOLUTE DENTAL
Mjesto: Opatija
Ulica: Andrije Štangera 7
Telefon: 099 3358 206
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 4
Telefon: 051 701 647
SMILE DENTALNA KLINIKA
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 129
Telefon: 051 561 400
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Opatija
Ulica: Stubište dr. Vande Ekl 1
Telefon: 051 272 526
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Opatija
Ulica: Stubište dr. Vande Ekl 1
Telefon: 051 272 978
DENTALNA POLIKLINIKA DR. JELUŠIĆ
Mjesto: Opatija
Ulica: Matuljska cesta 1
Telefon: 051 718 050
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Opatija
Ulica: Nova cesta 97
Telefon: 051 603 166
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 12
Telefon: 051 272 669
SMILE DENTALNA KLINIKA
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 129
Telefon: 051 561 400
ZIMMERMANN DENTAL
Mjesto: Rijeka
Ulica: Slaviše Vajnera Čiče 4
Telefon: 091 2720 161