PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Opatija

SMILE DENTALNA KLINIKA
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 129
Telefon: 051 561 400
SMILE DENTALNA KLINIKA
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 129
Telefon: 051 561 400
ZIMMERMANN DENTAL
Mjesto: Rijeka
Ulica: Slaviše Vajnera Čiče 4
Telefon: 091 2720 161
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 12
Telefon: 051 272 669
ABSOLUTE DENTAL
Mjesto: Opatija
Ulica: Andrije Štangera 7
Telefon: 099 3358 206
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Opatija
Ulica: Stubište dr. Vande Ekl 1
Telefon: 051 272 526
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE dr. DALIBOR LISKO
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 65
Telefon: 091 1111 713
SMILE DENTALNA KLINIKA
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 129
Telefon: 051 561 400
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Opatija
Ulica: Stubište dr. Vande Ekl 1
Telefon: 051 272 978
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 4
Telefon: 051 701 647