PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Opatija

DENTALNA POLIKLINIKA DR. JELUŠIĆ
Mjesto: Opatija
Ulica: Matuljska cesta 1
Telefon: 051 718 050
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Opatija
Ulica: Stubište dr. Vande Ekl 1
Telefon: 051 272 526
DENTALNA POLIKLINIKA DR. JELUŠIĆ
Mjesto: Opatija
Ulica: Matuljska cesta 1
Telefon: 051 718 050
SMILE DENTALNA KLINIKA
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 129
Telefon: 051 561 400
SMILE DENTALNA KLINIKA
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 129
Telefon: 051 561 400
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE dr. DALIBOR LISKO
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 65
Telefon: 091 1111 713
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 12
Telefon: 051 272 669
DENTALNA POLIKLINIKA DR. JELUŠIĆ
Mjesto: Opatija
Ulica: Matuljska cesta 1
Telefon: 051 718 050
SMILE DENTALNA KLINIKA
Mjesto: Opatija
Ulica: Maršala Tita 129
Telefon: 051 561 400
ZIMMERMANN DENTAL
Mjesto: Opatija
Ulica: Varljenska cesta 42
Telefon: 091 2720 161