PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Mošćenička Draga

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Ivan Lošćac
Mjesto: Moščenićka Draga
Ulica: Barba Rike 5a
Telefon: 051 546 461
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Mošćenička Draga
Ulica: Aleja Slatina (hotel Marina) 2
Telefon: 091 5616 118