PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Krk

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Krk
Ulica: Vinogradska bb
Telefon: 051 222 296
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORTODONCIJU
Mjesto: Krk
Ulica: Antuna Branka Šimića 10
Telefon: 051 845 316
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Krk
Ulica: Petra Žgaljića 12
Telefon: 051 221 032
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA dr. Karolina Kokić Borić
Mjesto: Krk
Ulica: Ivana Zajca 4
Telefon: 051 221 283
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Karolina Magašić Panjako
Mjesto: Krk
Ulica: Slavka Nikolića 34
Telefon: 051 401 653