PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Malinska - Dubašnica

DENTORIUM - STOM. ORD. ŽGOMBIĆ
Mjesto: Malinska
Ulica: Kvarnerska 41
Telefon: 051 858 261
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Alan Blažetić
Mjesto: Malinska
Ulica: Kapela, Milčetići 1a
Telefon: 051 214 277
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Malinska
Ulica: Lina Bolmarčića 2
Telefon: 051 858 731
DENTORIUM - STOM. ORD. ŽGOMBIĆ
Mjesto: Malinska
Ulica: Kvarnerska 41
Telefon: 051 858 261