PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Crikvenica

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Crikvenica
Ulica: Kotorska 13a
Telefon: 051 242 245
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Dunđerović Knez
Mjesto: Crikvenica
Ulica: Drage Gervaisa 4
Telefon: 051 785 013
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Dunđerović Knez
Mjesto: Crikvenica
Ulica: Drage Gervaisa 4
Telefon: 051 785 013
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Selce
Ulica: Maršala Tita 72a
Telefon: 051 765 315
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Crikvenica
Ulica: Kotorska 13a
Telefon: 051 242 702
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE SAMBUNJAK
Mjesto: Dramalj
Ulica: Klanfari 40a
Telefon: 051 786 498
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE SAMBUNJAK
Mjesto: Dramalj
Ulica: Klanfari 40a
Telefon: 051 786 498
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Crikvenica
Ulica: Kotorska 13a
Telefon: 051 782 187
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA PAVLIČEVIĆ - KUSTIĆ
Mjesto: Crikvenica
Ulica: Preradovićeva 4
Telefon: 051 241 522
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Dr. Branko Mužević
Mjesto: Crikvenica
Ulica: Braće Brozičević 2
Telefon: 051 243 163