PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Čabar

PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Prezid
Ulica: Goranska 7
Telefon: 051 822 314
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Miroslav Kovač
Mjesto: Gerovo
Ulica: Zagrebačka 5
Telefon: 051 823 140
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Čabar
Ulica: Narodnog oslobođenja 7
Telefon: 051 821 401