PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Čavle

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Čavle
Ulica: Čavja 33
Telefon: 051 250 993
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Mošćenička Draga
Ulica: Aleja Slatina (hotel Marina) 2
Telefon: 091 5616 118
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE dr. Emil Čosić
Mjesto: Čavle
Ulica: Mavrinci 2
Telefon: 051 686 800
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Čavle
Ulica: Čavja 33
Telefon: 051 250 993