PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA - Jelenje

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Dražice
Ulica: Podkilavačka 6
Telefon: 051 297 029
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE Sanja Juričić
Mjesto: Dražice
Ulica: Sušička 51
Telefon: 051 297 022
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Dražice
Ulica: Podhum 37/8
Telefon: 091 9064 488