VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Trnovec Bartolovečki

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Trnovec Bartolovečki
Ulica: Male Ledine 1
Telefon: 042 208 063
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Šemovec
Ulica: Koprivnička 78a
Telefon: 042 657 324
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Trnovec Bartolovečki
Ulica: Kneza Branimira 47
Telefon: 042 683 853