VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Ludbreg

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Vinogradska 1
Telefon: 042 819 399
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Koprivnička 5
Telefon: 042 819 397
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Vinogradska 1
Telefon: 042 819 555
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Vinogradska 1
Telefon: 042 819 396
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Petra Krešimira 14
Telefon: 042 810 913
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Marije Winter 6
Telefon: 042 810 028
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Kardinala F. Kuharića 14
Telefon: 042 819 398
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Koprivnička 5
Telefon: 042 819 439