VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Ludbreg

MV DENTAL
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Marije Winter 6
Telefon: 042 810 028
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Vinogradska 1
Telefon: 042 819 399
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Vinogradska 1
Telefon: 042 819 396
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Koprivnička 5
Telefon: 042 819 439
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Kardinala F. Kuharića 14
Telefon: 042 819 398
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Vinogradska 1
Telefon: 042 819 555
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Petra Krešimira 14
Telefon: 042 810 913
PRIVATNA ORD. DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ludbreg
Ulica: Koprivnička 5
Telefon: 042 819 397