KARLOVAČKA ŽUPANIJA - Krnjak

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Krnjak
Ulica: Krnjak 5
Telefon: 047 727 133