KARLOVAČKA ŽUPANIJA - Ozalj

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ozalj
Ulica: Kolodvorska 2
Telefon: 047 732 465
STOMATOLOGIJA DR. KALČIĆ d.o.o.
Mjesto: Ozalj
Ulica: Karlovačka cesta 34
Telefon: 047 731 258
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
Mjesto: Ozalj
Ulica: Kolodvorska 2
Telefon: 047 636 999
DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Ozalj
Ulica: Kolodvorska 2
Telefon: 047 732 513