KARLOVAČKA ŽUPANIJA - Cetingrad

DOM ZDRAVLJA
Mjesto: Cetingrad
Ulica: Trg hrvatskih branitelja 6
Telefon: 047 781 012